خیر، نمرات آزمون پی تی ای از تاریخ 19/03/2021 هیچ تغییری نداشته است. مطالعه کامل گزارش concordance report PTE 2020

گزارش همسان سازی آزمون پی تی ای

گزارش همسان سازی سال ۲۰۲۰ مطالعه ای است که توسط موسسه پیرسون برای یکسان سازی نمرات کسب شده در آزمون پی تی ای و آزمون آیلتس است. به زبان ساده تر، این گزارش این موضوع را به پرسش می گذارد که اگر فردی نمره ۷۹ در آزمون پی تی ای گرفت آیا می تواند معادل آن یعنی نمره ۸ را در آزمون آیلتس دریافت کند یا خیر؟. در غیر این صورت آزمون پی تی ای می بایست دشوارتر باشد تا داوطلبان زمان، انرژی و تلاش بیشتری برای دریافت این نمره داشته باشند.

اما این موضوع کاملا به اداره مهاجرت و موسسات آموزشی ارتباط مستقیم دارد که چه زمانی این چارچوب پیشنهادی را در نهادهای خود اجرا کنند. در شرایط سیستم امتیازی مهاجرت قوانین به طور یکشبه اجرا و اعلام نمی شوند. در استرالیا، قوانین جدید مهاجرتی هر سال در ماه ژولای ابتدا معرفی و سپس تا ژولای سال بعد آن برای اجرا فرصت باقیست.

بنابراین ما نیز همانند شما می بایست تا ژولای ۲۰۲۱ صبر کنیم و ببینیم گزارش همسان سازی آیا راهبرد جدید اداره مهاجرت و نهادهای آموزشی مانند دانشگاه ها می شود یا خیر.

(Visited 85 times, 1 visits today)

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *