خرید اشتراک کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری اشتراک طلایی را انتخاب کردید

در این نوع از اشتراک کاربر علاوه بر دسترسی به ۱۰ آزمون ماک به پلتفرم تمرین نیز دسترسی دارد.

امکان دسترسی به پلتفرم آنلاین و عملکرد در این نوع از اشتراک وجود دارد.

این نوع از اشتراک بسیار برای افرادی که علاوه بر آزمون ماک نیاز به تمرین دارند مناسب است و ما آن را پیشنهاد می کنیم.

این نوع اشتراک شش ماه اعتبار دارد.

هم اکنون هزینه عضویت IRT 999,000.00 است.

Membership expires after 180 روز.


اطلاعات حساب

اینجا را خالی بگذارید