در پلتفرم آنلاین thepte ما همان ترتیب آزمون اصلی را رعایت می کنیم. بدین صورت که در قالب گفتار (speaking)، نوشتار (writing)، خواندن (reading) و در نهایت شنیدار (‌listening) بخش بندی کرده ایم.

در این صورت اولین بخش از آزمون PTE بخش مهم اسپیکینگ خواهد بود.

بخش اسپیکینگ در آزمون PTE

بخش گفتار اولین بخش از ازمون اصلی پی تی ای است.

بخش اسپیکینگ از سوالات مربوط به بلندخوانی (‌Read Aloud) شروع می شود. در این بخش معمولا بین ۶ تا ۷ سوال در هر آزمون پی تی ای از این نوع خواهیم داشت. در ادامه به سوالات بازخوانی (‌Repeat Sentence) میرسیم که در حدود ۱۰ تا ۱۲ سوال از آن در امتحان وجود دارد. توصیف تصویر (Describe Image) سومین بخش از سوالات اسپیکینگ با ۶ الی ۷ آیتم است. بازگویی سخنرانی (Retell Lecture) با ۳ تا ۴ سوال بعدی خواهد بود. در نهایت آزمون دهندگان در حدود ۱۰ الی ۱۲ سوال از نوع پاسخ های کوتاه (Answer Short Question) خواهند داشت. این بخش یکی از بیشترین تعداد سوالات اما با حداقل نمره برای هر پاسخ را دارد.

بخش رایتینگ در آزمون پی تی ای

رایتینگ آزمون PTE دومین بخش از آزمون اصلی است.

بخش رایتینگ آزمون پی تی ای با سوالاتی از نوع خلاصه نویسی متن (‌Summarize Written Text) و بین ۲ الی ۳ سوال شروع می شود. ماژول رایتینگ دو نوع سوال بیشتر ندارد که نوع بعدی مقاله نویسی (Write Essay) است. این نوع از سوالات نیز بین ۱ الی ۲ سوال در بر خواهد داشت.

بخش ریدینگ آزمون پی تی ای

بخش ریدینگ آزمون پی تی ای سومین بخش اصلی آزمون است.

The Reading section starts with Reading & Writing; Fill in the Blanks. PTE

بخش ریدینگ با سوالات مربوط به Reading & Writing; Fill in the Blanks شروع می شود. داوطلبان آزمون پی تی ای معمولا از این نوع از سوالات در حدود ۲۰ الی ۳۰ مورد دریافت خواهد کرد. سوالات بخش Reorder Paragraph بعدی خواهد بود. شما در امتحان ۲ الی ۳ مورد از این نوع سوالات و نوع چند جوابی (Multiple Choice, Choose Multiple Answers) خواهید داشت.

نوع دیگری از سوالات Reading; Fill in the Blanks with است که در حدود ۲۰ الی ۲۵ مورد نیاز به پاسخگویی دارد. در نهایت آخرین آیتم در بخش ریدینگ سوالات مربوط به Multiple Choice Choose Single Answer است. از این نوع از سوالات نیز بین ۲ الی ۳ مورد خواهیم داشت.

بخش لیسنینگ در آزمون پی تی ای

آخرین بخش از آزمون پی تی ای بخش لیسینینگ است.

Summarize Spoken Text is the first part of the Listening module. PTE

خلاصه نویسی گفتار (Summarize Spoken Text) اولین بخش از انواع سوالات در ماژول لیسنینگ خواهد بود. داوطلبان در حدود ۲ الی ۳ مورد از این آيتم را خواهند داشت. سپس به سوالات MCCMA یا چند جوابی ها با ۲ الی ۳ مورد می رسیم. در ادامه بخش جای خالی (Fill in the Blanks) در لیسنینگ است با ۲ الی ۳ صفحه از سوالات. بخش بعدی هایلایت کردن خلاصه صحیح (Highlight Correct Summary) با ۲ الی ۳ سوال است. Multiple Choice; Choose Single Answer پنجمین نوع از سوالات آزمون هستند که ۲-۳ مورد خواهند بود.

انتخاب لغت جا افتاده (Select Missing Words) با ۲-۳ سوال بخش بعدی است. هایلایت کردن لغات اشتباه با ۲-۳ صفحه از سوال در ادامه خواهد بود. در نهایت به سوالات بسیار مهم مربوط به دیکته نویسی (Write from Dictation) با ۳-۴ سوال می رسیم.

این ها ۲۰ نوع سوالی است که داوطلبان گرامی در آزمون پی تی ای خود خواهند دید. ترکیب تعداد سوالا هر یک به صورت تصادفی خواهد بود اما نمره نهایی در هر بخش ۹۰ خواهد بود.

(Visited 249 times, 1 visits today)

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *